Stelkeur (C) – voor een periodieke keuring van uw magazijn

Volgens ARBO zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van hun personeel.
Werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat ze werken met veilig en degelijk materieel. In art. 7.4a van de ARBO is vastgelegd dat arbeidsmiddelen als heftrucks, graafmachines, hijswerktuigen en magazijnstellingen periodiek gekeurd dienen te worden. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de ARBO-wetgeving.
Een periodieke inspectie van uw magazijninrichting is daarom geen garantie dat er niets meer kan gebeuren, want het blijft natuurlijk een momentopname, maar het geeft wel de zekerheid en het bewijs dat u het nodige doet om een veilige werkomgeving te creëren.

KEURINGEN

Stelkeur voert in opdracht een veiligheidsinspectie in uw magazijn uit. Wij beschikken altijd over de meest recente informatie. Op basis van een inspectielijst voeren wij een visuele controle uit op de status van uw stellingen en het gebruik daarvan. Een visuele inspectie volgt op vervorming van jukken, liggers, schoringen, legborden en draagarmen. Tevens wordt gelet op over- of ongelijkmatige belasting van het stellingmateriaal.

Vervolgens brengen wij daar een uitgebreid rapport over uit met suggesties ter verbetering en eventueel vervanging van materialen. Desgewenst kunnen wij deze verbeteringen voor u uitvoeren.

INSPECTEURS

Onze inspecteurs Johan Melchers & Hans de Graaf hebben samen meer dan een halve eeuw ervaring in de
montage en demontage van onder meer stationaire en dynamische magazijn- en archiefstellingen.
 Voor meer informatie over keuringen bij uw bedrijf kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!