Hoeveel vierkante meter magazijn heb ik nodig?

Een magazijn ontwerpen – Systematische Layout Planning

In ons vorige artikel hebben we aangegeven dat het ontwerpen van een standaard palletmagazijn begint met het verzamelen van informatie: De dimensionering van de pallets, gewichten en de afmetingen van je pand. Vergeet daarbij niet het logistieke materieel dat je gebruikt. Het maakt verschil of je met een reachtruck werkt, of met een heftruck die een grotere draaicirkel heeft en dus meer gangruimte benodigt.

Informatie is de basis van de indeling van je logistieke proces. Een palletstelling ontwerpen aan de hand van die informatie is verstandig, maar vergeet niet dat magazijnen onderdeel zijn van je totale proces. De locatie van je (tussen-) magazijn moet passen binnen de totale layout in je pand, en logisch geplaatst zijn ten opzichte van de overige processen die er plaatsvinden.

Het ontwerpen van je lay-out kan je doen op basis van de zogenaamde PQRST-sleutel. PQRST is een gestructureerde manier van gegevens verzamelen die de basis van de inrichting van je magazijn vormen.

PQRST-sleutel

De PQRST sleutel een manier van Systematische Lay-out Planning (SLP), die is opgesteld door Richard Muther van Muther & Associates in 1979. Het voert te ver om het hele boekwerk hier op te voeren, maar mocht je interesse hebben, dan staat de volledige (in het Nederlands vertaalde) versie op de website van Muther als PDF-bestand te downloaden.

PQRST staat voor:

 • Product
 • Quantity (Hoeveelheid)
 • Route
 • Service
 • Time

Ofwel: Hoeveel van een bepaalde type product volgt welke route in welke tijd en heeft welke ondersteunende diensten nodig. De deelvragen voor de P en de Q zijn eerder al ter sprake gekomen en lees je hiernaast nog kort samengevat.

R – Route

Wellicht vraag je je af wat de route te maken heeft met een magazijnindeling. ‘Route’ lijkt logischer voor een complete layout dan specifiek voor een magazijn. Toch zijn er ook voor wat betreft Route genoeg zaken om over na te denken.

 • Waar komen de producten vandaan die het geplande magazijn in gaan.
 • Waar gaan de producten uit het magazijn heen
 • Hoeveel aanvoerbewegingen heb je naar je magazijn toe
 • Hoeveel afvoerbewegingen vanuit je magazijn?
  • Als je bijvoorbeeld gaat orderpicken in je magazijn kan het aantal uitgaande bewegingen veel groter zijn dan het aantal inkomende. In dat geval is het te overwegen je magazijn zo dicht mogelijk bij de volgende stap in je proces te plaatsen (bijvoorbeeld de expeditie) om transporttijden te verkorten
 • Welke goederenstromen heb je binnen je palletmagazijn? Rijden er alleen trucks, of lopen er ook orderpickers?
  • Hoe zorg je dat de routes van de trucks en die van orderpickers veilig van elkaar gescheiden worden. Dit kan fysiek, maar bijvoorbeeld ook in tijd
 • Heb je twee ingangen, 1 ingang en 1 uitgang, of 1 toegang die zowel voor inslag als uitslag is?
 • Zijn er vluchtroutes die vrij moeten blijven?

S & T

De S & T zijn op dit moment minder relevant om tot een concept lay-out te komen en worden dan ook nu niet besproken. Meer informatie vindt je in het boek van Muther over de PQRST-sleutel.

Goederenstroomschema door het magazijn

Op basis van productsoorten, gewichten en routes is het mogelijk nu een stroomschema van je magazijn te realiseren. Hierbij zet je links de herkomst, in het midden je magazijn, en rechts de bestemming. We realiseren ons dat het hieronder getoonde schema voor 2 producten zeer eenvoudig is, en dat de praktijk van magazijninrichting veel complexer kan zijn, maar het principe zal duidelijk zijn.

Schema ingaand, uitgaand en buffer/magazijn

P – Product

Grotendeels al in het vorige artikel bepaald. Denk bij de P van Product aan:

 • Grondstoffen
 • Hulpmiddelen
 • Halffabrikaten
 • Gereed product

Per item bepaal je de afmetingen, de vorm, het gewicht en de bewaarcondities.

In deze artikelserie gaan we uit van palletopslag in een palletstelling.

Geen tijd of kennis om zelf een magazijnanalyse te maken?

Neem contact met ons op en we plannen een adviesgesprek

Q – Quantity

Grotendeels al in het vorige artikel  bepaald. Denk bij de Q van Quantity aan:

 • Hoeveel pallets per productsoort sla ik gemiddeld op
 • Hoeveel lege pallets heb ik als minimale voorraad nodig
 • Hoeveel pallets per Productsoort worden gemiddeld per dag gepicked
 • Wat is de minimale hoeveelheid product die bewaard dient te worden

Magazijninrichting

Eindelijk..we kunnen ons palletmagazijn gaan ontwerpen

Als eerder aangegeven zijn er vaak meerdere magazijnen op een productielocatie aanwezig. Grondstoffenmagazijn, Expeditiemagazijn en Buffermagazijn zijn enkele voorbeelden. We focussen in deze artikelenserie op een palletmagazijn dat dus met palletstellingen wordt ingericht.

Inmiddels heb je met voorgaande afbeelding een overzicht van de benodigde opslagcapaciteit van je magazijn in aantallen pallets. De afweging die je bij de benodigde opslagcapaciteit nog moet maken is het aantal pallets dat je minimaal wil kunnen bergen.

In voorgaande voorbeeld heb je drie capaciteiten die je kunt gebruiken:

 • De minimale voorraad pallets van product A + B = 30 + 50 stuks
 • De gemiddelde voorraad pallets van product A + B = 50 + 80 stuks
 • De maximale voorraad pallets van product A + B = 90 + 110 stuks

Een groot cq. maximaal palletmagazijn weliswaar de zekerheid dat er altijd plaats is voor een buffer, maar neemt wellicht onnodig dure ruimte in beslag. Een te klein palletmagazijn levert in de dagelijkse operatie wellicht problemen op.  Het is dus een afweging tussen de servicegraad van het magazijn en besparing op investering en ruimte. Die rekensommen staan bekend onder de naam ‘voorraadoptimalisatie’ en daar zijn boeken vol over geschreven. Een mogelijke bron is de Whitepaper die brancheorganisatie Evofenedex aanbiedt op haar site.

Indeling palletmagazijn op basis van de gemiddelde voorraad

In dit voorbeeld gaan we uit van opslag van de gemiddelde voorraad. Het gaat dan dus om 50 pallets type A en 80 pallets type B.

Met behulp van de afmetingen (én de gegevens van je transportmiddelen) ben je nu in staat om grofweg het aantal vierkante meters te bepalen dat je nodig hebt voor de opslag van pallets.

Hiervoor hebben we een rekentool gemaakt die rekening houdt met de meest voorkomende factoren in een palletmagazijn. De excelsheet is hier kostenloos te downloaden

Oppervlaktebepaling magazijn

Geen tijd of kennis om zelf een magazijnanalyse te maken?

Neem contact met ons op en we plannen een adviesgesprek

Vierkante meters palletmagazijn

Bovenstaand een screenshot van de exceltabel die beschikbaar is. De groene vlakken zijn in te vullen door de gebruiker. We hebben als uitgangspunt de meest voorkomende waarden gekozen, en die waar nodig afgrond naar boven. Het staat je vrij op basis van je eigen ervaringen die waarden aan te passen naar boven of naar beneden.

Je ziet daaronder op de horizontale rijen de, in het vorige schema gedefinieerde, typen pallets, met afmetingen en aantallen. Daarnaast is de hoogte van het pand van belang om te kunnen berekenen hoeveel pallets in de hoogte geplaatst kunnen worden. Meteen valt bij een voorbeeldhoogte van 8 meter op dat pallet type A slechts 3 niveaus boven elkaar gerealiseerd kan worden en pallet type B 4 niveaus boven elkaar. Kijk daarnaast goed naar de draaicirkel van je logistiek materiaal. Deze is van grote invloed op de maat van je gangpad, en daardoor dus op het benodigde vloeroppervlak.

De tool geeft je een indicatie van het vloeroppervlak dat nodig is om het aantal gewenste pallets op de slaan. In dit voorbeeldgeval dus ca. 111 vierkante meter.

Met deze globale oppervlakte is het eenvoudiger om de complete lay-out van je pand te realiseren en de juiste locatie van dit palletmagazijn te kiezen aan de hand van de beschikbare ruimte in je pand.

De exacte invulling van het magazijn en de inrichting van je palletstelling vindt je in de volgende artikelen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op en we plannen een adviesgesprek

Zelf op zoek naar de inrichting van een palletmagazijn?

Neem eens contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek over onze visie op uw magazijn vraagstuk, of kijk eens bij onze palletstellingen

AFSPRAAK MAKEN

Ons Productportfolio

Meer producten van Holland Storage Solutions