Holland Storage Solutions is lid van de NEN-Commissie Magazijnstellingen

Holland Storage Solutions is lid van de NEN-Commissie Magazijnstellingen

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van normeringen omtrent magazijnstellingen. Het meest in het oog springend is de binnen Europa volledig herziene NEN-EN 15.512. Deze norm die het meest bekend is in onze branche wordt in 2022 herzien, wat ook consequenties voor de Nederlandse situatie heeft. Nederland is namelijk binnen Europa de uitzondering op de regel aangezien palletstellingen hier, in tegenstelling tot andere landen,  onder de bouwregelgeving valt en boven de 8,5 meter vergunningsplichtig is.

Om gebruikers tijdig en juist te adviseren over de aanstaande veranderingen, en omdat wij het onze taak vinden om onze kennis en ervaring waar mogelijk in te zetten, zijn wij medio 2021 actief lid geworden van de NEN-Commissie ‘Magazijnstellingen’

Als lid van de normcommissie ‘Magazijnstellingen’ wordt er gewerkt aan de totstandkoming van standaarden op gebied van het ontwerp, productie en gebruik van statische magazijnstellingen. Naast het uitoefenen van invloed op de inhoud en het ontwerp van de norm op zowel nationaal als Europees niveau, zijn de leden op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen.

Namens Holland Storage zal project engineer Frans Sijtsma zitting nemen in deze commissie

Deel deze pagina

Kopieer deze link

Kopieer