Unieke vloeistofopvang en -afvoer bij logistiek dienstverlener

Holland Storage Solutions ontwierp, in nauw overleg met de klant, een uniek afvoersysteem voor chemische vloeistoffen en eventueel bluswater en droeg hierdoor bij aan een veiliger magazijn.

Deze logistieke dienstverlener exploiteert de werkzaamheden voor DSM Nutritional Products, een reus op het gebied van voedingsingrediënten voor de voedingsindustrieën voor mens en dier, en de cosmetica- en farma industrie. Tot de werkzaamheden behoort de opslag van  o.a. brandgevaarlijke stoffen en gezien de aard en de hoeveelheden, die in het magazijn in Venlo liggen opgeslagen, valt het bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Bij de inrichting van het palletmagazijn werden in eerste instantie losse lekbakken onder de palletstellingen overwogen. De sitemanager hield zich in de ontwerpfase  vooral bezig met het ontwerp van de opvangcompartimenten en het overleg met DSM, consultants en met het bevoegd gezag dat de gekozen aanpak moest accepteren. “Afhankelijk van het beschermingsniveau moet de productopvang gelijk zijn aan tien procent van de aanwezige verpakkingen in een vak, maar minimaal honderd procent van de grootste verpakking. In ons distributiecentrum is de grootste verpakking een IBC (Intermediate Bulk Container) met een inhoud van 1000 liter.” Dat betekende simpelweg dat er dus lekbakken nodig zouden zijn met een inhoud van ruim 1000 liter. Het bedrijf voldeed al aan de meest recente PGS-15 richtlijn, maar in het geval dat er twee IBC zouden gaan lekken, dan kan een conventionele lekbak snel tekort schieten.

Een unieke oplossing

Leverancier Holland Storage Solutions ontwikkelde en leverde uiteindelijk een uniek kanalensysteem met een veel grotere opvangcapaciteit dan voor mogelijk gehouden. De kanalen zijn 20 centimeter hoog en vervaardigd uit warmgewalste L-profielen met een dikte van 12 millimeter. Binnen de kanalen zijn lekbak-compartimenten ingericht door gebruik te maken van 17 centimeter hoge tussenschotten, zodat binnen elk kanaal een overloop ontstaat. De profielen zijn met chemische ankers aan de vloeistofdichte vloer bevestigd en de ruimte tussen staal en vloer werd met speciale kit gedicht. Ook werd de vloer met een speciale primer en coating behandeld en op vloeistofdichtheid geïnspecteerd en gecertificeerd.

De kanalen doen niet alleen dienst als lekbakken, maar ook als afvoersysteem voor eventueel bluswater. De drempels in de kanalen zorgen ervoor dat bij een eventuele lekkage het product lokaal blijft en verwijderd kan worden. Die drempels zijn lager dan de opstaande randen van het kanaal, zodat bij een eventuele brand bluswater met product gecontroleerd door het kanaal afgevoerd wordt. “Bluswater zal in dat geval via de afvoerputten en afvoerleidingen onder de vloer worden afgevoerd naar de laadkuil. De laadkuil is daarop gebouwd en heeft een vloeistofdichte vloer.

Door de koppeling van de vakken van elk negentig vierkante meter, is één grote opvangbak verkregen met een inhoud van in totaal 100 kubieke meter. Als de  riolering en de laadkuil worden meegerekend, dan is de buffer nog vele malen groter.

Ook in de expeditie ruimte zijn stalen kanalen geplaatst. Daar vormen de compartimenten een soort cascade, waarbij de doorstroomopeningen in de wanden lager liggen en groter worden naarmate ze dichter bij de uitgang zijn aangebracht. De kanalen daar monden uit in een verzamelkanaal dat eindigt in de laadkuil.

Extra veiligheid

De opstaande rand brengt nog een veiligheidsvoordeel met zich mee: Het staalprofiel (om de meter verstevigd met hoekprofielen) kan ook als  aanrijdbeveiliging voor de voet van de stelling fungeren. Natuurlijk zijn de heftruckchauffeurs in dit magazijn zich extra bewust van de gevaren en rijden zij al met de nodige voorzichtigheid, maar veiligheid staat in dit magazijn voorop.

Het uitgangspuntendocument is door een externe consultant doorgerekend en geaccordeerd. Een veilige opslag van vloeistoffen is complex en daarom word er rekening gehouden met een scala van gegevens en de combinatie daarvan.  Informatie over vlampunt, kookpunt, zelfontbrandingspunt, viscositeit, soortgelijk gewicht, wel of niet mengbaar met water, het type en de hoeveelheid van de verpakking hebben invloed op de keuze van de brandbestrijdingsmethode.

Hans de Graaf van Holland Storage Solutions concludeert: ”Het was voor ons een geweldige uitdaging om met de klant dit systeem te ontwikkelen. Wij houden van dit soort maatwerk, waardoor de klant zijn activiteit of distributiecentrum net wat beter, efficiënter, sneller of veiliger kan aansturen. Niet voor niets is het laatste woord van onze naam ….solutions!”

Deel dit Project

Leave a Reply