Revitalisatie van verrijdbare palletstellingen bij Mooijer Volendam

Mooijer Volendam is een bekende naam in de Nederlandse en Europese visbranche. Als groothandel in zowel verse als diepvries visproducten levert zij inmiddels dagelijks in bijna 20 landen. Niet alleen de bekende garnalen en zalm , populaire Dim Sum maar ook minder bekende soorten als Dorade en Barramundi behoren tot het assortiment dat met 15 eigen auto’s aan haar klanten geleverd wordt. Holland Storage Solutions revitaliseerde de verrijdbare palletstellingen het vrieshuis van Mooijer zodat Mooijer ook in de toekomst haar hoge kwaliteitsstandaard kan blijven waarmaken.

Opslagsystemen voldoen niet meer aan strengere eisen

Mooijer beschikt in haar vrieshuizen al sinds jaar en dag over goed onderhouden verrijdbare palletstellingen. De installatie bleek eind vorig jaar aan het eind van haar levensduur te raken. Niet alleen waren er diverse slijtagelocaties geïdentificeerd, maar ook zijn de (veiligheids)normeringen voor dergelijke installaties inmiddels aanmerkelijk strenger geworden en bleken de (Siemens) PLC’s die de besturing verzorgen verouderd en storingsgevoelig. Om de kwaliteit van haar dienstverlening op hetzelfde hoge niveau te houden, en de veiligheid van haar medewerkers te garanderen, besloot Mooijer tot een grote revitalisatie van het gehele systeem.

 

Revitalisatie als alternatief voor nieuwe verrijdbare palletstellingen

De visgroothandel vroeg Holland Storage Solutions voor de revitalisatie van de bestaande verrijdbare palletstellingen. Door nauwgezette inspectie wisten we waar de pijnpunten en verbeterpunten zaten, en wat er moest gebeuren om de mobiele palletstellingen weer in lijn met NEN1010 , NEN3140 en de Machinerichtlijn [PDF] te krijgen.

Bij verrijdbare stellingen zitten de langetermijn problemen met name in slijtage, de besturing en beveiliging. Besturing veroudert, en de veiligheidseisen zijn heden ten dage strenger dan aan het begin van deze eeuw.

Mooijer heeft de opdracht gegund aan Holland Storage Solutions na een zorgvuldige afweging van kosten en baten. Het bedrijf moest tijdens deze grote operatie zoveel als mogelijk operationeel zijn en blijven om haar klanten op hetzelfde hoge niveau te kunnen blijven bedienen als voor de werkzaamheden. Langdurige stilstand, en inhuur van externe vriescapaciteit, om bijvoorbeeld nieuwe stellingen te kunnen plaatsen bleek uiteindelijk vele malen kostbaarder dan ons voorstel om de bestaande stellingen te upgraden. Het grote extra voordeel is dat we deze werkzaamheden konden uitvoeren terwijl de verrijdbare stellingen gewoon in bedrijf bleven.

Werkzaamheden uitgevoerd tijdens bedrijf – geen stilstand voor opdrachtgever

Medio 2019 heeft Holland Storage Solutions de werkzaamheden uitgevoerd om de verrijdbare stellingen weer volledig te kunnen revitaliseren, en inmiddels wordt het gehele systeem naar volle tevredenheid gebruikt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij -20°C en tijdens werkuren van opdrachtgever. Het voordeel voor opdrachtgever is duidelijk: Geen stilstand en geen kwaliteitsverlies.

Wij zijn erg tevreden” zegt Tom Tol, Technische Dienst medewerker bij Mooijer. “We hebben een veiligere opslag en productie waar onze medewerkers veilig en efficiënt kunnen werken en Mooijer hoogwaardige kwaliteitsproducten kan blijven produceren en leveren.”

Uitgevoerde werkzaamheden aan de verrijdbare palletstellingen

Upgrade besturing

De installatie was voorzien van Siemens S5 PLC’s. Deze zijn vervangen door Siemens S7 waarbij zoveel als mogelijk schakelcomponenten en overige onderdelen zijn hergebruikt. Voor de S7 is volledig nieuwe besturingssoftware geschreven. Als uitbreiding hierop is op de besturingskast een 7 inch touchpanel geïnstalleerd met real-time inzicht in de prestaties alsmede heldere en eenduidige informatie- en storingsmeldingen

In aanvulling op de nieuwe besturing, en conform NEN-verplichting, is een volledig nieuw electrisch schema getekend en aan de documentatie is toegevoegd.

Upgrade veiligheid

Om de veiligheid van het gehele systeem up-to-date te krijgen is een volledig nieuwe veiligheidsinstallatie geplaatst als vervanging en uitbreiding van bestaande beveiliging. De aandacht lag met name op personenbeveiliging middels inloopbeveiliging met onderdelen van onder andere Leuze in samenwerking met van Egmond. Er zijn meerstraals zenderlijsten geinstalleerd en de voetfotocellen zijn vervangen.

Mechanische upgrade

Normale slijtage van bewegingen onderdelen van verrijdbare palletstellingen maakte een mechanische upgrade noodzakelijk. De rails zijn op diverse plaatsen opnieuw ondervuld en verhoogd. Door de enorme gewichten die continu in beweging zijn, ontstaan felsranden op de rails. Deze zijn door ons verwijderd en de rails zijn na het op hoogte brengen weer ondervuld met snelbeton.

Tenslotte zijn alle verrijdbare wagens weer voorzien van aanrijdbeveiliging rondom in de vorm van stalen frontprofielen en nieuwe hoekbeschermers.

Resultaat

Voor een fractie van de prijs van een nieuw systeem heeft Mooijer de beschikking over verrijdbare palletstellingen die voldoen aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden.

  • De doorlooptijd was veel korter dan in geval van vervanging
  • De stilstand was minder
  • De dagelijkse activiteiten konden doorgang blijven vinden
  • De veiligheid is groter
  • De volledige installatie is conform NEN1010 / NEN 3140 en Machinerichtlijn 2006/42/EG